Portalu www.milatrans.pl

Administratorem danych jest Milatrans.pl Lucyna Borowska z siedzibą w gminie Choroszcz, Łyski, ul. Serwisowa 1
NIP: 9661612101, REGON:367913928. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych

Administratorem danych swoich klientów jest właściciel firmy Lucyna Borowska. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.

Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do zrealizowania zamówienia i każdemu Użytkownikowi, który je udostępnił przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie. Usunięcie danych Użytkownika skutkować będzie wydłużonymi procedurami przy kolejnych zamówieniach tegoż użytkownika, dostępem do jego archiwalnych zamówień co może skutkować brakiem możliwości wystawienia duplikatu faktury.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@milatrans.pl. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były odpowiednio zabezpieczone. Nie przekazuje tych danych, nie sprzedaje, ani nie użycza żadnym instytucjom (za wyjątkiem księgowości, bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych, tj. organy ścigania, sądy itd. w przypadku prowadzonych postępowań). Każda osoba dopuszczona po stronie Milatrans.pl do przetwarzania danych osobowych została zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy.

Zakres danych jakie są przechowywane może się różnić w zależności od tego jakie dane zostały nam podane. Minimalna ilość danych jaka jest wymagana do zrealizowania zamówienia na wykonanie usługi to: adres email, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres firmy, adres miejsca wykonywanej usługi. Dane osobowe są przechowywane przez czas nieokreślony.

Polityka dotycząca plików cookies – automatyczne zbieranie danych

Portal www.milatrans.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką.  Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza różne strony w Internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używane są cookies?

W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do:

·        utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest wymagane na każdej podstronie serwisu,

·        do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny, jak używane są strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści,

·        ułatwienia korzystania z serwisu.

 

Jak długo przechowywane są dane w cookies?

Na stronach serwisu używane są dwa rodzaje ciasteczek:

·        sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie,

·        stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

 

Wbudowany kod Google Analitycs

Administrator wykorzystuje technologie Google Analitycs w celu analizy statystyk strony. Google Analitycs korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników serwisów. Pliki te pomagają udoskonalić serwisy.